Brand

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Brand

 

Vår kompetens, våra produkter och tekniska lösningar hjälper dig skydda människor och egendom.

Larm & Tele AB erbjuder en omfattande portfölj av beprövade produkter, tjänster och lösningar inom brand. Vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina behov och förutsättningar. Vi arbetar enligt gällande SBF och EN (Europeiska Normer) regelverk.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas brandprojektering, konsultation, systematiskt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningslarm, brandgasevakuering, rökluckor, nödbelysning, spjäll, branddörrar, släckanläggningar och larmöverföring.

 

 

Kontaktperson

Stefan Gelin
Försäljning/Projektledning
08 - 505 719 10
stefan.gelin@larmtele.com
Anders Kullberg
Försäljning/Projektledning
08 - 505 719 01
anders.kullberg@larmtele.com

Vår arbetsprocess

 

Våra samarbetspartner