Vår historia

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Vår historia

En framgångshistoria

Larm & Teletjänst AB är ett modernt företag, fritt från tungrodda traditioner från tidigare sekler. Men för den sakens skull är vi inte några nybörjare.

Vårt sätt att arbeta har varit framgångsrikt sedan starten 2003 och företaget blev snabbt en etablerad och erkänt duktig aktör inom teknisk fastighetsförvaltning.

Stadig expansion

År 2010 dubblades omsättningen jämfört med året innan – en stor utmaning, främst med tanke på att året började med snökaos. Det var många tak som skulle röjas och mycket snö att ta hand om. Under året expanderade företaget inte bara ekonomiskt utan även personalmässigt med 12 personer.

Resan fortsätter

Vi erbjuder flera tjänster inom området brand.