Referenser

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Referenser

Både kommersiella och offentliga uppdragsgivare har valt Larm & Teletjänst AB som samarbetspartner. Det är vi stolta över.

Vi på Larm & Teletjänst AB har en bred expertis och de visar sig i de olika objekten vi jobbar i. vi arbetar i allt från stora industrier, kontorsbyggnader, hotell till K-märkta antika hus från 15-1600 talet.

vi arbetar även i många av stockholms museum.

Referenser