Ledning och organisation

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Ledning och organisation

Vi har en rak organisation där alla medarbetare är lika viktiga.

Att skapa en bra arbetsplats som tillvaratar varje medarbetares kompetens är viktigt för oss. När alla anställda får möjlighet att utvecklas och trivas kan vi också göra våra kunder så nöjda som möjligt.