Säkerhet

Tjänster inom larm och tele | Tel 08-505 719 00

Säkerhet

Säkerhetslösningar hjälper dig avgöra vem som skall få komma in. Och vem som inte skall få det.

Larm & teletjänst AB erbjuder en omfattande portfölj av beprövade produkter, tjänster och lösningar inom området säkerhet. Vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina behov och förutsättningar.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas konsultation inom säkerhet och näraliggande områden samt inbrottslarm, passagesystem, kodlås, kameraövervakning och integrerade säkerhetssystem.

Kontaktperson

Anders Kullberg
Ansvarig Säkerhet
070 - 655 77 73
anders.kullberg@larmtele.com

Vår arbetsprocess

vi står för helhetslösningar inom passér och inbrottslarm. Från projektering, installation till service och underhåll

våra samarbetspartner