Ta inga risker

Vår kompetens, våra produkter och tekniska lösningar hjälper dig skydda människor och egendom.

Larm & Tele AB erbjuder en omfattande portfölj av beprövade produkter, tjänster och lösningar inom brand. Vi har den nödvändiga kompetensen och erfarenheten och kan föreslå en kostnadseffektiv lösning som passar just dina behov och förutsättningar. Vi arbetar enligt gällande SBF och EN (Europeiska Normer) regelverk.

Bland våra lösningar och produkter kan nämnas brandprojektering, konsultation, systematiskt brandskyddsarbete samt brand- och utrymningslarm, brandgasevakuering, rökluckor, nödbelysning, spjäll, branddörrar, släckanläggningar och larmöverföring.

Partners

Honey      Bild 5            luftaBevent

Kontaktperson

Stefan Gelin
Ansvarig Brand

Tel 08-505 719 00
E-post stefan.gelin@larmtele.com

Vår arbetsprocess

Vi erbjuder flera tjänster inom området brand.

Våra tjänster